Jsme vidět!

doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
V oblasti sémantického webu, do které má skupina zaměřuje svůj výzkum, vznikají nové myšlenky překotně, a obsah článků vydávaných tradičním procesem je proto často v době vydání již zastaralý. Proto velmi vítám vznik časopisů na bázi open access, které tuto prodlevu výrazně redukují. Také pro začínající doktorandy, kteří potřebují provést rozsáhlou rešerši a často si přitom teprve upřesňují vlastní vědecké zaměření, je model open access velkým přínosem.
doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
řešitel projektů EU FP6 a FP7
garant doktorského studia Aplikovaná Informatika na FIS VŠE

Otevřený přístup (open access)

Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Přínosy otevřeného přístupu

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Zvýšení čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu