Jsme vidět!

doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Chci jít výš. Alpy a také Open Access přístup jsou moje cesta. Pojďte také cestou sdílení vědeckých informací při Vašem studiu i ve Vaší praxi.
doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
šéfredaktorka Open Access časopisu Acta Informatica Pragensia

Otevřený přístup (open access)

Způsob vědecké komunikace, alternativa k tradičnímu šíření vědeckých poznatků prostřednictvím vědeckých časopisů. Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích nebo publikování v otevřených časopisech.

Přínosy otevřeného přístupu

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Zvýšení čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu