Open Access – It’s part of a job!

Termín konání: 25.10.2018 12:00 - 14:00
Místo konání: Ústřední knihovna VŠB-TUO
Pořadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna
Web akce: https://e-zdroje.vsb.cz/open-access-its-part-of-a-job/
Určeno pro: učitelepracovníky ve výzkumustudentyveřejnost
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Inspektor, Ph.D.
Kontaktní e-mail: tomas.inspektor@vsb.cz

Seminář Open Access – It’s part of a job! představí základní principy otevřeného přístupu k vědeckým informacím, tzv. open access.

Program:

  • Co je otevřený přístup – Tomáš Inspektor
  • Jak se dostat k otevřeným zdrojům – služby a nástroje – Lenka Votýpková
  • ORCID – služba autorům VŠB-TUO – Tomáš Inspektor
  • Institucionální politika otevřeného přístupu – Pavla Rygelová