Podvodnické (predátorské) časopisy

Termín konání: 24.10.2019 13:00 - 14:30
Místo konání: Ústav vědeckých informací 2. LF UK, Pavilon 7, PC učebna Areál Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5
Pořadatel: Univerzita Karlova, Ústřední knihovna
Web akce: https://knihovna.lf2.cuni.cz/akce/podvodnicke-predatorske-casopisy
Určeno pro: učitelepracovníky ve výzkumustudentyveřejnost
Kontaktní osoba: Drahomíra Dvořáková
Kontaktní e-mail: drahomira.dvorakova@lfmotol.cuni.cz

Zveme Vás v rámci Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week) na přednášku PhDr. Radima Kubeše (Ústav vědeckých informací 2. LF UK) o predátorských časopisech. Přednáška se koná 24.10. od 11:00 do 12:30 hod. v počítačové učebně Ústavu vědeckých informací 2. LF UK v pavilonu č. 7.

Obsah přednášky:

  1. Úvod: Definice a podstata pojmu
  2. Bílá – šedá – černá zóna
  3. Kvantitativní a kvalitativní rozvoj fenoménu
  4. Impakt faktor s hvězdičkou a jiné
  5. Podvodnické časopisy a ČR
  6. Kazuistiky
  7. Negativní určení: jak poznat predátora
  8. Pozitivní určení: kde hledat skutečný OA

Z důvodu omezené kapacity učebny se, prosím, přihlaste přes rezervační formulář.