Týden Open Access

21. - 25. října 2013

Od 21. do 25. října 2013 probíhá mezinárodní propagační akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu. Více informací o akcích v ČR se dozvíte na webech zapojených knihoven nebo přímo u konktaktních osob.

Zapojené instituce

Vysokoškolské knihovny Kontaktní osoba  
Česká zemědělská univerzita v Praze,
Studijní a informační centrum
PhDr. Hana Landová, Ph.D. hanalandova (at) sic.czu.cz 
České vysoké učení technické v Praze,
Ústřední knihovna
Mgr. Věra Pilecká
Mgr. Lenka Němečková
vera.pilecka (at) uk.cvut.cz
lenka.nemeckova (at) uk.cvut.cz 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Akademická knihovna
PhDr. Helena Landová
Ing. Helena Vorlová
landovah (at) lib.jcu.cz
vorlova (at) lib.jcu.cz
Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. bartosek (at) ics.muni.cz 
Mendelova univerzita v Brně Mgr. Lukáš Plch lukas.plch (at) mendelu.cz 
Ostravská univerzita v Ostravě Mgr. Kamila Konvičková kamila.konvickova (at) osu.cz 
Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna Mgr. Marta Zizienová marta.zizienova (at) tul.cz 
Univerzita Karlova, Knihovna FF UK Tereza Simandlová
Radka Syrová
tereza.simandlova (at) ff.cuni.cz  radka.syrova (at) ff.cuni.cz 
Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna Mgr. Lucie Vyčítalová lucie.vycitalova (at) upce.cz 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna Ing. Lukáš Budínský budinsky (at) knihovna.utb.cz 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna Mgr. Pavla Rygelová pavla.rygelova (at) vsb.cz 
Vysoká škola ekonomická,
Centrum informačních a knihovnických služeb
  
Ing. Jan Mach machj (at) vse.cz 
Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna Jan Skůpa skupa (at) lib.vutbr.cz 
Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna Mgr. Anna Vyčítalová avycital (at) uk.zcu.cz
Další knihovny Kontaktní osoba  
Knihovna Akademie věd České republiky Mgr. Iva Burešová buresova (at) lib.cas.cz
Národní technická knihovna PhDr. Aleš Pekárek openaccess (at) techlib.cz

V průběhu Open Access Week Vás mimo jiné čeká

Jednodenní akce

15. 10. 2013
Přednáška „Open Access nejen v AV ČR“ (JCU)
21. 10. 2013
9:00Open Access Roadshow - knihovna FSI (VUT)
13:00Seminář "Výsledky vědy všem - otevřené publikování na ZČU: seminář pro všechny, kteří volí větší impakt pro svoje publikace" (UB 106) (ZČU)
22. 10. 2013
9:00Open Access Roadshow - knihovna FEKT (VUT)
10:00Seminář zaměřený na problematiku Open Access (KJP FF UK)
23. 10. 2013
Streamování semináře z NTK "6. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury" (JCU)
9:00Open Access Roadshow - knihovna FP (VUT)
13:00Open Access Roadshow - knihovna FIT (VUT)
13:00přednáška „Open Access: výsledky vědy bez bariér“ (UPCE)
24. 10. 2013
Streamování semináře z NTK "3. ročník semináře Open Access aneb Open your mind" (ZČU)
Streamování semináře z NTK "3. ročník semináře Open Access aneb Open your mind" (JCU)
9:00Open Access Roadshow - knihovna FCH (VUT)
25. 10. 2013
9:00Open Access Roadshow - knihovna FA (VUT)
10:00přednáška „Open Access: výsledky vědy bez bariér“ (UPCE)
13:00Seminář "Výsledky vědy všem - otevřené publikování na ZČU: seminář pro všechny, kteří volí větší impakt pro svoje publikace" (UB 106) (ZČU)