Nástroje

Agregátory otevřeného obsahu

Bielefeld Academic Search Engine
mezinárodní agregátor otevřených dokumentů (BASE)
OpenAIRE
portál Evropské komise, agregátor evropských otevřených repozitářů publikací, dat, projektů apod.
Paperity
agregátor článků z otevřených časopisů

Autorská práva a licence

Creative Commons CZ
stránka české komunity Creative Commons, která představuje jednotlivé veřejné licence CC, jejich prvky a možnosti užití
EUDAT License Selector
nástroj pro výběr vhodné licencování softwaru nebo výzkumných dat
SHERPA/RoMEO
databáze vydavatelských a časopiseckých politik ve vztahu k autoarchivaci
SPARC Author Addendum
vzor dodatku k licenční smlouvě, pomocí kterého si autor může zajistit výjimku pro autoarchivaci publikovaného článku

Databáze a adresáře

Directory of Open Access Books
adresář otevřených knih (DOAB)
Directory of Open Access Journals
adresář otevřených časopisů a agregátor obsahu publikovaného v těchto časopisech (DOAJ)
Directory of Open Access Resources
databáze otevřených zdrojů (časopisy, sborníky, webové stránky apod.) mezinárodního střediska ISSN (ROAD)
OpenDOAR
databáze otevřených digitálních repozitářů (institucionálních, předmětových, oborových, datových apod.)
Open Access Directory
komunitně tvořené seznamy otevřených zdrojů a nástrojů
Open Access – Global Trends and Rankings
dashboard mapující prostředí open access na globální úrovni zahrnující 10 tisíc institucí a přes 200 zemí
Open Access Map
databáze a mapa otevřených časopisů, repozitářů, politik a dalších služeb
Quality Open Access Market
komunitně utvářená databáze hodnocení otevřených časopisů
ROARMAP
registr otevřených politik (institucionálních, národních, poskytovatelů financí apod.)
Transpose
databáze politik vědeckých časopisů souvisejících s typem peer-review (recenzního řízení) a nakládáním s preprinty

Training, školení, e-learning, tutoriály

Curriculum for Library Schools
přehledný kurz UNESCO o otevřeném přístupu určený knihovníkům a informačním specialistům.
Eurodoc Open Science Ambassador Training
online kurz studentské organizace Eurodoc, pokrývající základní témata open science (videopřednášky, odkazy na další literaturu)
Foster
portál s objemnou nabídkou e-learningových opor v oblasti open science
OpenAIRE Support
online informační podpora na portálu OpenAIRE – rozcestník na základní přehled, návody, průvodce, letáky, webináře, workshopy a helpdesk
Open Science Knowledge Base
kolekce praktických zdrojů pro vědce, kteří se zajímají o otevřenou vědu
Otevřený knihovnický kurz (OK2)
e-learningový kurz Ústřední knihovny UK (nejen) pro knihovníky zaměřený na open science témata; pro vstup do kurzu je nutné provést registraci v systému Moodle (zdarma)

Užitečné nástroje a pomůcky

400+ Tools and innovations in scholarly communication
seznam inovativních (často otevřených) nástrojů, systémů, platforem pro vědeckou komunikaci
Altmetric Bookmarklet
jednoduchá záložka, která umožňuje zobrazit altmetriky pro konkrétní publikaci (dle DOI)
Eigenfactor Index of Open Access Fees
nástroj porovnává míru impaktu článku publikovaného v konkrétním časopisu s výší publikačního poplatku
Data Stewardship Wizard
online nástroj pro vytváření plánu managementu dat (data management plan), který cílí na rozvoj machine-actionable DMP
Dissemin
služba vyhledávající uzavřené články a nabízející autorům pomoc s jejich otevřením v repozitáři
DMPonline
online nástroj pro vytváření plánu managementu dat (data management plan)
HowOpenIsIt?
příručka pomáhá zhodnotit míru otevřenosti vámi zvoleného časopisu (publikace, služby)
Open Access Button
aplikace, která pomáhá získat přístup k vědeckým publikacím (OA Button) a datům (OD Button), případně umožňuje nahlásit nedostupnost pro daného uživatele
Open Access Spectrum Evaluation Tool
databáze, která nabízí výsledky expertního hodnocení otevřenosti časopisů a jejich politik
Open Science Monitor
monitoring otevřené vědy na stránkách Evropské komise
Think. Check. Submit.
stránka osvětové kampaně, která má za cíl provést publikující autory ověřením a zhodnocením důvěryhodnosti časopisu, ve kterém zamýšlí publikovat svůj článek
Unpaywall
plugin pro Chrome nebo Firefox, který pomáhá dohledat legální kopii článku zpřístupněnou v některém z otevřených repozitářů
Vimkdepublikuji.cz
česká obdoba stránky Think. Check. Submit., cílí na vědecké pracovníky a publikující autory

Užitečné zdroje

Open Access Australasia
web a blog dříve Australian Open Access Support Group, AOASG
Bjöern Brembs Blog
blog Bjöerna Brembse – profesora neurobiologických věd k tématu vědecké komunikace
E-zdroje
blog ÚK VŠB-TUO, zaměřený na otevřený přístup, novinky z mezinárodního projektu OpenAIRE apod. (v češtině); přesměrován na adresu https://bloguk.vsb.cz/
GOAL – Global Open Access List (Successor of AmSci)
celosvětová e-mailová konference o open access
LSE Impact Blog
blog London School of Economics k tématu zvyšování dopadu akademického výzkumu
Open Science Talk
podcast z University of Tromso
Open Access Overview
ucelený přehled o otevřeném přístupu a souvisejících termínech
Scholarly Kitchen
moderovaný a nezávislý blog o vědeckém publikování, komunikaci a otevřeném přístupu, fungující od roku 2008