Otevřený přístup (open access)

Upozornění: Obsah webu openaccess.cz je aktuální k 31. 1. 2021, kdy byla ukončena činnost pracovní skupiny Iniciativy otevřeného přístupu Asociace knihoven vysokých škol ČR. Obsah může být po tomto datu v určité míře aktualizován.

Otevřený přístup k vědeckým informacím (open access, OA) představuje model vědecké komunikace, který zajišťuje trvalé, okamžité, svobodné a bezplatné online zpřístupnění plných textů publikovaných vědeckých výsledků (nejčastěji článků) bez omezení pro kohokoli.

Realizace otevřeného přístupu

  • zelenou cestou: uložením plného textu vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v otevřeném repozitáři
  • zlatou cestou: vydáním článku v otevřeném časopise

Základní definice

Přínosy otevřeného přístupu

  • Zrychlení výměny vědeckých informací
  • Rozšíření dostupnosti vědeckých informací
  • Zvýšení viditelnosti vědeckých informací
  • Rozšíření čtenářské základny
  • Zvýšení informačního dopadu