Výsledky dotazníkového šetření k open access publikovány

,

V roce 2020 Iniciativa OA při AKVŠ realizovala dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit, jaké jsou dosavadní zkušenosti vědeckých a akademických pracovníků a doktorandů českých vysokých škol v oblasti open access publikování.

Výslednou zprávu z tohoto šetření, kterou zpracovala Mgr. Pavla Foltynová, Ph.D. (CEITEC), je možné si přečíst v repozitáři VŠB-TUO, kde také naleznete získaná anonymizovaná data a další podklady.