Open Access Week

Ve dnech 25.-31. října 2021 proběhne tradiční mezinárodní propagační akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu.

Hlavním tématem letošního ročníku bylo stanoveno „It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity“.

Přehled akcí

12.10.2021

Práva autora, právní rámec publikování 09:00 - 11:00
online- MS Teamspracovníci ve výzkumustudentiveřejnost

19.10.2021

Licence Creative Commons 09:30 - 11:00
online - MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiveřejnost

20.10.2021

Úvod do open science pro doktorandy 14:45 - 16:15
online, MS Teamspracovníci ve výzkumustudenti

25.10.2021

Open Science podmínky v Horizon Europe – Jiří Kotouček (Technologické centrum AV ČR) 10:00 - 12:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiadministrativní pracovníciveřejnost
Strategie Open Science na Masarykově univerzitě – Jiří Marek (Open Science manažer, Masarykova univerzita) 14:00 - 16:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiadministrativní pracovníciveřejnost

26.10.2021

Open Access workshop with the Royal Society of Chemistry 09:30 - 10:30
online - MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiveřejnost
ORCID – Jiří Marek (Open Science manažer, Masarykova univerzita) 10:00 - 12:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiadministrativní pracovníciveřejnost
Open Science a identifikátory na VUT 10:00 - 11:30
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudenti
Open access a predátorští nakladatelé 13:00 - 15:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudenti

27.10.2021

Using Preprints to Improve the Quality, Accessibility, and Impact of Your Research: An Introduction – Philip N. Cohen (SocArXiv, University of Maryland) 14:00 - 16:00
ZOOMučitelépracovníci ve výzkumustudentiadministrativní pracovníciveřejnost
Možnosti využití a budování datových úložišť (repozitářů) s ohledem na požadavky Open Science 13:00 - 15:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumu

2.11.2021

Science is great. Open it. 10:00 - 16:00
VŠB-TUO, Atrium IT4Innovationsučitelépracovníci ve výzkumustudenti

Užitečné zdroje

OpenAccessWeek
oficiální mezinárodní propagační materiály ke stažení
Otevřený přístup
brožura vysvětlující, jak zviditelnit výsledky vědecké práce
Vimkdepublikuji.cz
stránka, která pomáhá vědcům zhodnotit důvěryhodnost vědeckého časopisu (česká verze Think. Check. Submit.)

 

Zprávy a materiály českých knihoven z předchozích ročníků Open Access Week naleznete v sekci OAktuality.

Předchozí ročníky

Open Access Week 19. – 25. 10. 2020

Open Access Week 21. – 27. 10. 2019

Open Access Week 22. – 28. 10. 2018

Open Access Week 23. – 29. 10. 2017

Open Access Week 24. – 28. 10. 2016