Open Access Week 2021

Ve dnech 25.-31. října 2020 proběhla tradiční mezinárodní propagační akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu.

Přehled akcí

12.10.2021

Práva autora, právní rámec publikování 09:00 - 11:00
online- MS Teamspracovníci ve výzkumustudentiveřejnost

19.10.2021

Licence Creative Commons 09:30 - 11:00
online - MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiveřejnost

20.10.2021

Úvod do open science pro doktorandy 14:45 - 16:15
online, MS Teamspracovníci ve výzkumustudenti

25.10.2021

Open Science podmínky v Horizon Europe – Jiří Kotouček (Technologické centrum AV ČR) 10:00 - 12:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiadministrativní pracovníciveřejnost
Strategie Open Science na Masarykově univerzitě – Jiří Marek (Open Science manažer, Masarykova univerzita) 14:00 - 16:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiadministrativní pracovníciveřejnost

26.10.2021

Open Access workshop with the Royal Society of Chemistry 09:30 - 10:30
online - MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiveřejnost
ORCID – Jiří Marek (Open Science manažer, Masarykova univerzita) 10:00 - 12:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudentiadministrativní pracovníciveřejnost
Open Science a identifikátory na VUT 10:00 - 11:30
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudenti
Open access a predátorští nakladatelé 13:00 - 15:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumustudenti

27.10.2021

Using Preprints to Improve the Quality, Accessibility, and Impact of Your Research: An Introduction – Philip N. Cohen (SocArXiv, University of Maryland) 14:00 - 16:00
ZOOMučitelépracovníci ve výzkumustudentiadministrativní pracovníciveřejnost
Možnosti využití a budování datových úložišť (repozitářů) s ohledem na požadavky Open Science 13:00 - 15:00
MS Teamsučitelépracovníci ve výzkumu

2.11.2021

Science is great. Open it. 10:00 - 16:00
VŠB-TUO, Atrium IT4Innovationsučitelépracovníci ve výzkumustudenti