Správa výzkumných dat

Termín konání: 17.10.2023 09:00 - 17:00
Místo konání: VŠB-TUO
Pořadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna
Web akce: https://www.akvs.cz/akce/akce-2023/os-week-2023/program/#tab-5a226d0e9641d804916
Určeno pro: učitelepracovníky ve výzkumustudentyadministrativní pracovníkyveřejnost
Kontaktní osoba: PS Open Science
Kontaktní e-mail: valentyna.drtinova@ruk.cuni.cz