Kontakty

Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR

Na webových stránkách Asociace knihoven vysokých škol ČR jsou dostupné podrobné informace o Iniciativě OA.

E-mailové konference

Ke sdílení zkušeností, upozornění na chystané akce, pokládání dotazů či diskuzi aktuálních témat slouží e-mailová konference openaccess. Správcem skupiny je Pavla Rygelová.

Pracovní skupina

Mgr. Pavla Rygelová (vedoucí skupiny)
Ústřední knihovna VŠB-TUO, tel. +420 596 995 171, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Mgr. Lenka Hrdličková, Ph.D.
Ústřední knihovna ČVUT, tel. +420 224 355 000, e-mail: lenka.hrdlickova@cvut.cz

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzitní knihovna UPa, tel. +420 466 036 536, e-mail: veronika.kolinova@upce.cz

Ing. Mgr. Jiří Marek
Ústav výpočetní techniky MU, e-mail: marek@ics.muni.cz
Open Content, z.s., e-mail: marek.jiri.openaccess@gmail.com

Mgr. Lucie Melicharová
(mateřská dovolená)
Univerzitní knihovna UPa, tel. +420 466 036 536, e-mail: lucie.melicharova@upce.cz

PhDr. Miroslava Pourová
Univerzitní knihovna ZČU, tel. +420 377 637 756, e-mail: pourova@uk.zcu.cz

Mgr. Tereza Simandlová
Ústřední knihovna UK, tel. +420 224 491 149, e-mail: tereza.simandlova@ruk.cuni.cz

Jan Skůpa
Ústřední knihovna VUT, tel. +420 541 145 125, e-mail: skupa@vut.cz

Správa webu

Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE, tel. +420 732 302 562, e-mail: stanislav.vojir@vse.cz

Open access (nejen) v členských institucích AKVŠ

Vysokoškolské knihovny

Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum

PhDr. Hana Landová, Ph.D. hanalandova@sic.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze, Ústřední knihovna

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Akademická knihovna

PhDr. Helena Landová landovah@lib.jcu.cz
Ing. Helena Vorlová vorlova@lib.jcu.cz

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Odbor výzkumu

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. bartosek@ics.muni.cz
Mgr. Michal Petr Petr@rect.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně

Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. nadezda.fasurova@mendelu.cz

Ostravská univerzita

Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna

Univerzita J. E. Purkyně, Vědecká knihovna

Univerzita Karlova

Bc. Šárka Grofová, M.A. admin-oa@cuni.cz
Mgr. Tereza Simandlová admin-oa@cuni.cz

Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna

Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb

Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna

Další knihovny

Knihovna Akademie věd České republiky

Národní technická knihovna