Kontakty

Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR

Na webových stránkách Asociace knihoven vysokých škol ČR jsou dostupné podrobné informace o Iniciativě OA.

E-mailové konference

Ke sdílení zkušeností, upozornění na chystané akce, pokládání dotazů či diskuzi aktuálních témat slouží e‑mailová konference openaccess. Správcem skupiny je Pavla Rygelová.

Pracovní skupina

Mgr. Pavla Rygelová (vedoucí skupiny)
Ústřední knihovna VŠB-TUO, tel. +420 596 995 171, e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Mgr. Soňa Fryščáková, Ph.D.
Ústřední knihovna ČVUT, tel. +420 224 359 782, e-mail: sona.fryscakova@cvut.cz

Ing. Eva Hnátková, Ph.D.
Národní technická knihovna, tel. +420 604 328 809, e-mail: eva.hnatkova@techlib.cz

Mgr. Lenka Hrdličková, Ph.D. 
(OA knihovník v záloze)
Ústřední knihovna ČVUT, tel. +420 224 355 000, e-mail: lenka.hrdlickova@cvut.cz

Mgr. Veronika Kolínová
Univerzitní knihovna UPa, tel. +420 466 036 536, e-mail: veronika.kolinova@upce.cz

Ing. Mgr. Jiří Marek
Ústav výpočetní techniky MU, e-mail: marek@ics.muni.cz
Open Content, z.s., e-mail: marek.jiri.openaccess@gmail.com

Mgr. Lucie Melicharová
(mateřská dovolená)
Univerzitní knihovna UPa, tel. +420 466 036 536, e-mail: lucie.melicharova@upce.cz

PhDr. Miroslava Minczérová
Univerzitní knihovna ZČU, tel. +420 377 637 756, e-mail: pourova@uk.zcu.cz

Mgr. Tereza Simandlová
Ústřední knihovna UK, tel. +420 224 491 149, e-mail: tereza.simandlova@ruk.cuni.cz

Jan Skůpa
Ústřední knihovna VUT, tel. +420 541 145 125, e-mail: skupa@vut.cz

Správa webu

Ing. Stanislav Vojíř, Ph.D.
Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE, tel. +420 732 302 562, e-mail: stanislav.vojir@vse.cz

Kontakty OA (OS) v členských institucích AKVŠ ČR

Vysokoškolské knihovny

Česká zemědělská univerzita v Praze, Knihovna

Ing. Tereza Šímová simovat@lib.czu.cz
Bc. Anežka Kodatová kodatova@lib.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze, Ústřední knihovna

Mgr. Soňa Fryščáková, Ph.D. sona.fryscakova@cvut.cz
Mgr. Lenka Hrdličková, Ph.D. lenka.hrdlickova@cvut.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Akademická knihovna

PhDr. Helena Landová landovah@lib.jcu.cz
Ing. Helena Vorlová vorlova@lib.jcu.cz

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. bartosek@ics.muni.cz
Ing. Mgr. Jiří Marek marek@ics.muni.cz

Mendelova univerzita v Brně, Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb

Ostravská univerzita, Univerzitní knihovna

Bc. Šárka Kostecká sarka.kostecka@osu.cz
Mgr. Jan Hradil jan.hradil@osu.cz

Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna

Univerzita J. E. Purkyně, Vědecká knihovna

Univerzita Karlova, Ústřední knihovna

Univerzitní specialista open access openaccess@cuni.cz
Manažer datové politiky researchdata@cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci, Knihovna

Mgr. Kristina Mikešová kristina.mikesova@upol.cz
Mgr. et Bc. Barbora Malínek Číhalová barbora.malinekcihalova01@upol.cz

Univerzita Pardubice, Univerzitní knihovna

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna

Vysoká škola ekonomická v Praze, Centrum informačních a knihovnických služeb

Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna

Další knihovny

Filozofický ústav Akademie věd České republiky

Knihovna Akademie věd České republiky

Národní technická knihovna