Open in Order to…

Termín konání: 02.11.2017 11:00 - 13:00
Místo konání: VŠB - Technická univerzita Ostrava
Pořadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna
Web akce: http://e-zdroje.vsb.cz/open-in-order-to/
Určeno pro: učitelepracovníky ve výzkumustudenty
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Votýpková
Kontaktní e-mail: lenka.votypkova@vsb.cz

Seminář Open in Order to… přiblíží aktuální situaci v oblasti zpřístupňování elektronických informačních zdrojů a open access.