Otevřené kvalitní publikování

Termín konání: 25.10.2016 12:00 - 14:00
Místo konání: VŠB - TUO, Ostrava, Aula, zasedací místnost CIT, NA209
Pořadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna
Web akce: http://e-zdroje.vsb.cz/otevrene-kvalitni-publikovani/
Určeno pro: učitelepracovníky ve výzkumustudenty
Kontaktní osoba: Pavla Rygelová
Kontaktní e-mail: pavla.rygelova@vsb.cz

Seminář zaměřený na moderní trendy vědeckého publikování, který mapuje zásadní kroky v publikačním procesu. Příspěvky jsou věnované výběru vhodného publikačního prostroru, užitečným nástrojům pro zviditelnění a zkvalitnění vydávaných publikací (př. ORCID, DOI apod.), sledování publikační činnosti v citačních databázích Web of Science a Scopus a otázce financování přístupu k EIZ.