Otevřený přístup – od teorie k publikační praxi

Termín konání: 22.10.2019 18:00 - 19:30
Místo konání: Kampus Hybernská, místnost 2D, Hybernská 998/4, Praha 1
Pořadatel: Univerzita Karlova, Ústřední knihovna
Web akce: https://www.facebook.com/events/425464134988451/
Určeno pro: učitelepracovníky ve výzkumustudentyveřejnost
Kontaktní osoba: Klára Choulíková, Petra Steinbergerová
Kontaktní e-mail: Klara.Choulikova@ff.cuni.cz

Workshop, v rámci kterého bude představena problematika open access z pohledu publikační praxe. Účastníci budou seznámeni se základními nástroji, s nimiž lze pracovat, s tím, na co si dát při otevřeném publikování pozor, i s problematikou predátorů.

Pro účast na workshopu je potřeba vlastní notebook (nebo jiné zařízení, na kterém je možné pracovat).

Zájemci o účast se budou moci přihlašovat prostřednictvím registračního formuláře, který bude včas zveřejněn na stránkách Filozofické fakulty UK a ve faceboové události.

Na workshop naváže mezioborová diskuze o open science (nejen) na UK s akademiky z FF, MFF a PřF.