Promítání filmu Paywall: The Business of Scholarship

Termín konání: 15.10.2019 11:00 - 13:00
Místo konání: Ústřední knihovna VŠB-TUO, PC učebna, NK151
Pořadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna
Web akce: https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/akce/oaweek/#oaweekvsb
Určeno pro: učitelepracovníky ve výzkumustudentyveřejnost
Kontaktní osoba: Tomáš Inspektor
Kontaktní e-mail: tomas.inspektor@vsb.cz