Seminář Open access : Znalosti pro všechny

Termín konání: 17.10.2019 11:00 - 13:00
Místo konání: Aula VŠB-TUO, zasedací místnost NA209
Pořadatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna
Web akce: https://knihovna.vsb.cz/cs/o-knihovne/akce/oaweek/#oaweekvsb
Určeno pro: učitelepracovníky ve výzkumustudentyveřejnost
Kontaktní osoba: Lenka Votýpková
Kontaktní e-mail: lenka.votypkova@vsb.cz