UJEP a otevřený přístup k publikování 2016

Termín konání: 26.10.2016 16:00 - 17:30
Místo konání: Vědecká knihovna UJEP
Pořadatel: Univerzita J. E. Purkyně, Vědecká knihovna
Web akce: http://knihovna.ujep.cz/soubory/aktuality/OA_2016_f.pdf
Určeno pro: učitelepracovníky ve výzkumustudenty
Kontaktní osoba: Jiří Mašek
Kontaktní e-mail: jiri.masek@ujep.cz

Dozvíte se ty nejdůležitější informace o publikování pomocí tzv. otevřeného přístupu, tj. na jakém principu a jakým způsobem tato unikátní „iniciativa“ funguje, jaké jsou její výhody a formy. Budeme se věnovat aktuální problematice predátorských časopisů, univerzitního repozitáře UJEP a zazní také mnoho dalších užitečných informací.