Open Access Week 2010 v České republice

,

Do letošní mezinárodní akce Open Access Week 2010 se zapojily poprvé také české knihovny vysokých škol (AMU, ČVUT, MU, UPa, UTB, VŠB-TUO, VŠE, VUT, ZČU), Knihovna Akademie věd ČR a Národní technická knihovna. Jaké akce a popularizační aktivity byly knihovnami připraveny pro uživatele a vědeckou komunitu, shrnuje zpráva v časopisu Ikaros.

Informační a propagační materiály zapojených institucí jsou dostupné v repozitáři VŠB-TUO.