Open Access Week 2011 v České republice

,

V českém akademickém prostředí se pozvolna dostává do širšího povědomí pojem otevřený přístup (open access). K tomu, že otevřený přístup si prošlapuje cestu ať už zlatou, nebo zelenou, přispívá také propagační akce Open Access Week (OAWeek), kterou v Česku podruhé uspořádaly vysokoškolské knihovny (celkem 12 knihoven: AMU, ČZU, ČVUT, MU, OU, TUL, UPA, UTB, VŠB-TUO, VŠE, VUT, ZČU), Knihovna Akademie věd ČR a Národní technická knihovna s podporou Asociace knihoven vysokých škol ČR.

Souhrnná zpráva o OAW 2011 vyšla v časopisu Ikaros a anglicky také v časopisu LIBER Quarterly.

Informační a propagační materiály zapojených institucí jsou dostupné v repozitáři VŠB-TUO.