Think. Check. Submit.

,

Jednoduchý online nástroj !think✓check>submit má za cíl pomoci vědcům při identifikaci důvěryhodných vědeckých časopisů k publikování. Jde o seznam kroků, které vědci mohou využít při hodnocení reputace časopisu či vydavatele.

  1. Think > Je časopis, do kterého chcete poslat Váš článek, důvěryhodný? A je skutečně vhodný pro Vaši práci?
  2. Check > Vyhodnoťte důvěryhodnost zvoleného časopisu zodpovězením několika jednoduchých otázek.
  3. Submit > Pokud jste na všechny či většinu otázek (Check) odpověděli „ano“, pak směle do odeslání článku.