Všechny projekty H2020 povinně otevřou výzkumná data

,

Dle aktualizovaného pracovního programu pro rok 2017 bude pilotní projekt otevřených dat (Open Research Data pilot) rozšířen na všechny oblasti Horizontu 2020. Povinnost vytvářet plán managementu dat (Data Management Plan, DMP) a zajistit otevřený přístup k výzkumným datům se tak bude týkat všech projektů vzešlých z výzev vyhlášených po 26. červenci 2016. Výjimkou jsou instrumenty, v nichž ke vzniku výzkumných dat nedochází (Cofund instrumenty, ERC proof of concept, ERA-Nets a SME instrument, fáze 1). Dále všem projektům zůstává možnost vystoupení z pilotního projektu v souladu s podmínkami definovanými v oficiálních pokynech Evropské komise (str. 8).

Pilotní projekt otevřených výzkumných dat se vztahuje na všechna data potřebná k ověření výsledků prezentovaných ve vědeckých publikacích, včetně souvisejících metadat. Projekty však mohou zajistit otevřený přístup i k dalším výzkumným datům (a metadatům), která budou uvedena v plánu managementu dat.

Jak otevřít data ve 3 krocích

h2020_odata

Chcete vědět víc?

EC’s Guide on Open Access
 to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (aktual. 25. srpna 2016)

EC’s Guidelines on Data Management in Horizon 2020 (aktual. 26. července 2016)

Open Research Data in Horizon 2020 – informační leták