Otevřený přístup na BA 2016

,

V posterové sekci konference Bibliotheca academica 2016 bylo mj. zastoupeno také téma otevřeného přístupu. Pokud jste si plakáty nemohli prohlédnout osobně, nebo byste si je chtěli připomenout, naleznete ohlédnutí za konferencí Open Repositories 2016 kolegyň Heleny Kovaříkové a Terezy Šorejsové (ČVUT) a přehledné shrnutí stavu OA v Norsku od Miroslavy Pourové (ZČU) na stránkách konference.