Sledujte plnění Akčního plánu

,

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) rozšířila informace o open access na svých stránkách. Nově tak veřejnost může sledovat aktuální dění kolem plnění opatření stanovených Akčním plánem pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020 (včetně zápisů z jednání pracovních skupin).