Iniciativa žádá komunitu o zpětnou vazbu

,

Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR (zkráceně IOA) v nezměněné podobě funguje již od roku 2010 a členové pracovní skupiny by nyní chtěli vyzvat knihovníky a další zájemce o otevřený přístup o potřebnou zpětnou vazbu. Vaše odpovědi, náměty a připomínky by měly posloužit nejen ke zhodnocení dosavadních aktivit IOA, ale také k nasměrování budoucích činností tak, aby odpovídaly potřebám české open komunity. Dále byla na posledním setkání IOA v listopadu 2019 diskutována budoucnost semináře Otevřené repozitáře. I zde bychom proto rádi požádali o zpětnou vazbu a vyjádření k případné možnosti spojit síly s organizátory konference NUŠL.

Dotazník k činnosti Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR

Dotazník k semináři Otevřené repozitáře

Dotazníky budou otevřeny pro sběr zpětné vazby do 24. ledna 2020. V obou případech může odevzdat své odpovědi libovolný počet lidí za instituci, neváhejte proto oslovit své kolegy, kteří se o problematiku otevřeného přístupu zajímají nebo kteří se účastní/účastnili našeho semináře.

Předem velmi děkujeme za čas, který věnujete zhodnocení téměř 10leté z velké části dobrovolné činnosti jednotlivců ve VŠ knihovnách ve prospěch otevřeného přístupu v České republice a těšíme se na Vaše návrhy a nový impuls pro budoucí práci.