Proběhla schůzka OA a OD manažerů českých vysokých škol

,

V pondělí 9. března 2020 se na Masarykově univerzitě uskutečnilo setkání účastníků projektů z výzvy OP VVV – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II, konkrétně řešitelů aktivity č. 7 – Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím.

Noví open access a open data manažeři představili, jak k problematice otevřené vědy přistupují a jakými aktivitami se plánují zabývat s důrazem na možné překryvy činností, zda-li se zabývají také správou dat, monitoringem publikačních poplatků APC či používáním perzistentních identifikátorů ORCID. Diskutovalo se nad průniky a možnostmi sdílení užitečných informací a výstupů. Setkáním byla zahájena meziuniverzitní spolupráce a vytvořeno prostředí pro sdílení dobré praxe a nabytého know-how.

Ucastnici_schuzky_RKVII