Seznamy časopisů Cabells a zkušenosti z české univerzity

,

Společnost Cabells nabízí placené seznamy Whitelistů podle oborů (celkem je k dispozici 6 setů) a jeden seznam Journal Blacklist (od roku 2017), které jsou určeny pro univerzity nebo pro knihovníky univerzit, kteří provádějí prověřování časopisů jako službu pro zaměstnance. Lze zakoupit Whitelist a zároveň Blacklist, nebo jen Blacklist. Cabells zatím nenabízí Whitelist pro obor Humanities. Další služby, které Cabells nabízí kromě Whitelistů a Blacklistu: prověření impakt faktorů a altmetrics, jazykové korektury a pomoc při přípravě rukopisu.

Předplacením těchto produktů lze prověřovat a doporučovat pouze časopisy.

V Cabell’s Blacklist záznamu časopisu jsou uvedeny následující informace:  vydavatel, země vydavatele, datum recenze, počet a konkrétní kritéria pochybení vyhledaného časopisu, link na webové stránky časopisu, proklik na konkrétní kritéria prověřování časopisů, verze kritérií, obor časopisu, zda je časopis open access a pokud  se jedná o časopis s ukradenou identitou (Hijacked), je to uvedeno hned za názvem časopisu.

Zkušenosti MENDELU s Cabell’s Predatory Journal Blacklist

Od roku 2019 má knihovna MENDELU zaplacený přístup do Blacklistu na 6 konkrétních IP adresách a také máme heslo pro vzdálený přístup. Naši zaměstnanci mají možnost využití služby prověřování časopisů, v rámci níž zaměstnanci knihovny prověří časopis z mnoha různých hledisek a dále využijí možnost prověření časopisu v Blacklistu. Předplatné bylo hrazeno z projektu Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově univerzitě v Brně, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175.

V seznamu Blacklist podle producenta služby je více než 13 000 časopisů. Je možné, že hledaný časopis zde nebude uveden. A přesto jsme se v knihovně MENDELU rozhodli, že je seznam pro nás pomocníkem v prověřování a že tímto krokem podpoříme naše zaměstnance s cílem omezit publikování v predátorech na minimum. Naše rozhodnutí podpořilo doporučení od kolegů z Rakouska, kteří Blacklist také používají doplňkově při prověřování.

Žadatel o prověření dostane od naší knihovny zápis o prověření, s uvedením spolehlivých údajů a resumé, zda byly/nebyly nalezeny podezřelé znaky časopisu, případně zda by mohl být časopis zaměněn za jiný podezřelý časopis a zda doporučuje nebo nedoporučuje v časopise publikovat.

Informace o novinkách Cabells můžete nalézt na blogu společnosti.

Další informace a zkušenosti s Cabell´s Predatory Blacklistu si můžete přečíst například na Scholarly Kitchen.

 

Autorka pracuje v Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity v Brně.