Proběhlo druhé setkání OA a OD manažerů českých vysokých škol

,

V pondělí 15. června 2020 se ve vzdělávacím centru Národní technické knihovny v Praze již podruhé sešli open access a data manažeři českých vysokých škol zapojených do projektů z výzvy OP VVV – Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II. Ani během koronavirové krize nezaháleli s organizací osvětových a vzdělávacích akcí a přípravou otevřených strategií v rámci institucionálních projektů.

Poté, co zástupci vysokých škol sdíleli informace o dosavadních činnostech a diskutovali o možných průnicích spolupráce, jim byl představen nástroj pro tvorbu data management plánu Data Stewardship Wizard. Závěrem se věnovali perzistentním identifikátorům ORCID, dobré praxi při jejich zavádění a možnostem, které univerzitám přináší.