Pozvánka: Open access pro EIZ 2020

,

Iniciativa otevřeného přístupu Asociace knihoven vysokých škol (IOA AKVŠ) si dovoluje pozvat zejména správce elektronických informačních zdrojů na chystaný seminář Open access pro EIZ 2020, který se uskuteční v pondělí 12. října 2020 na Masarykově univerzitě v Brně online.

Seminář představí zásadní změny v licenčních modelech předplácených EIZ, které zohledňují publikování v režimu otevřeného přístupu. Úvod semináře bude věnován nejvýznamnějším iniciativám, které usilují o změnu modelu předplácených EIZ na model open access, neboli o tzv. transformaci na gold open access. Další příspěvky se pak budou věnovat národnímu prostředí a konkrétním činnostem, které se změnou obchodního modelu souvisejí.

Součástí semináře bude také pracovní jednání, jehož cílem je dohodnout obsah činnosti nově utvářené pracovní skupiny EIZ, určit členy skupiny a domluvit se na vedení skupiny. Domluvený plán činností, návrh na předsedu/předsedkyni PS a seznam členů budou následně předloženy výkonnému výboru AKVŠ  ke schválení.

Bližší informace k semináři, včetně registračního formuláře, naleznete na stránkách AKVŠ.